O Systemie

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) o Granty Obliczeniowe Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego Uniwersytetu Rzeszowskiego ma na celu udostępnienie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych.

Jak przygotować wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego

Po założeniu konta w systemie SOWA należy:

  • zalogować się, zgodnie z danymi wprowadzonymi w formularzu rejestracyjnym
  • z menu kontekstowego wybrać zakładkę 'Moje wnioski' ①
  • w panelu 'Moje wnioski' użyć funkcji 'Nowy wniosek' ②

w panelu nowego wniosku należy wypełnić wszystkie pola dotyczące wnioskowanego grantu obliczeniowego: